in Dagelijks

35

We zijn allebei de tweede uit een gezin. Misschien dat het daarom klikte.
Tweeden zijn minder schuchter dan eersten, maar preciezer dan derden.

Vanaf volgend jaar ben ik meer dan de helft van haar leven in haar leven.

Andersom nog niet, maar ze is wel meer dan mijn helft.

Ik wil hier wat over zeggen!

Reactie