in Dagelijks

Fermiparadox

De beelden van de James Webb Space Telescope zijn een goed moment om de Fermiparadox weer onder de aandacht te brengen.

Deze paradox stelt dat: de grote statistische waarschijnlijkheid van het bestaan van intelligent buitenaards leven in schril contrast staat met een gebrek aan bewijs daarvoor.

Het exacte citaat van Enrico Fermi is niet bewaard gebleven, alleen dat hij dit in een gesprek met collega’s noemde. Simpel gezegd vroeg Fermi: waar zijn ze dan?

Hij stelde dus dat het universum ZO groot is, dat er wel buitenaards leven MOET zijn, ECHTER daar is nog nooit enig bewijs voor gevonden. Wat dus een tegenstelling is, een paradox zoals je wil.

Daarnaast is er de Vergelijking van Drake die zelfs in een formule de kans op buitenaards leven uitdrukt (maar over het nut en toepasbaarheid van deze vergelijking zijn de meningen verdeeld). Drake leeft trouwens nog en is inmiddels 92.

Hoe dan ook, de Fermiparadox geeft ruimte voor allerlei interpretaties of verklaringen die interessant kunnen zijn om over na te denken. Bijvoorbeeld dat er wél contact is geweest, maar dat is geheim gebleven. Het recept voor meerdere films en series. Of, misschien is het volgende wel de verklaring (uit Wikipedia):

Intelligent leven vernietigt zichzelf: Intelligent leven roeit zichzelf snel weer uit. Bijvoorbeeld in een kernoorlog, door klimaatverandering of door andere zelf veroorzaakte rampen met voor ons nog onbekende technologie. Dit zou betekenen dat er af en toe intelligente beschavingen ontstaan en die wellicht zelfs naar andere planeten reizen maar zodra ze de techniek hebben om zichzelf te vernietigen dan doen ze dat vroeg of laat ook. Dat kan door een oorlog, een ramp, een mislukt experiment of zelfs expres. Zo’n beschaving had dan vanaf de Aarde misschien ook opgemerkt kunnen worden maar dat was in de tijd dat de mensheid nog niet bestond of nog geen signalen kon opvangen. M.a.w. buitenaardse intelligente beschavingen ontstaan wel af en toe maar ze treffen elkaar niet omdat ze zichzelf voor die tijd alweer vernietigd hebben.

Zie het als een waarschuwing.

Ik wil hier wat over zeggen!

Reactie