in Dagelijks

Leiderschap in 1 minuut

Maak een lijst van alle dingen die je zijn aangedaan en die je verafschuwde. Doe ze anderen nooit aan. Nooit.
Maak nog een lijst met dingen die voor je zijn gedaan en waar je van hield. Doe ze voor anderen. Altijd.

Dee Hock

Het is soms niet moeilijk.

Ik wil hier wat over zeggen!

Reactie