in Dagelijks

Mate van succes

Je mate van succes wordt grotendeels bepaald door de bereidwilligheid die je hebt om moeilijke gesprekken te voeren.

Hetzij met anderen, het zij met je zelf.

Ik wil hier wat over zeggen!

Reactie