in Dagelijks

Uit Overpeinzingen

Nu de blog weer in het originele ritme van dagelijkse overdenkingen begint te komen, lijkt het me goed om iets van Marcus Aurelius aan te halen.

Uit Overpeinzingen (Meditations) boek 3 artikel 10, in eigen woorden;

Ontdoe je van je alles en hou slechts een paar dingen in gedachten; besef dat ieder leven slechts kort is, en dat leven speelt zich af in het nu. De rest is verleden tijd of ligt nog in de toekomst. 
Het leven is kort, maar nog korter is aardse roem. Onthou dat aardse, postume roem wordt doorgegeven door mensen die zelf ook spoedig zullen sterven, en die vaak niet eens iets van zichzelf weten, laat staan van degene die lang geleden al gestorven is.

Aurelius zag het al scherp zo’n 1900 jaar geleden.

Laat een reactie achter

Reactie