in Dagelijks

API ๐Ÿ’

In de informatica is een API een set van afspraken die bepaalt hoe je met een informatiesysteem kan communiceren of informatie kan uitwisselen. De afkorting staat voor Application Programming Interface.

Ik hoorde deze week een andere uitleg van de afkorting, gericht op communicatie tussen mensen ipv informatiesystemen. Namelijk; Assume Positive Intent.

Het vertaalt niet heel goed naar het Nederlands zonder de afkorting kwijt te raken, maar het komt neer op: ga uit van de beste bedoelingen van een ander.

Hoewel mensen geen computers zijn, communiceren we wel heel veel met behulp van computers. Dat heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Niet alle vormen van menselijke interactie kun je namelijk goed overbrengen met alleen tekst, zo is er bijvoorbeeld geen ruimte voor non-verbale communicatie, wat een kritisch component is van communicatie.

Dus in een tijd waarin communicatie tussen mensen veelal geschreven is, is het daardoor makkelijk om subtiliteiten of goede bedoelingen kwijt raken tussen al die lettertjes. Assume Positive Intent: ga daarom altijd uit van de beste bedoelingen van de zender.

En als het niet duidelijk is, pak de telefoon of zoek iemand op (indien mogelijk). En in 9 van de 10 gevallen zal blijken dat de zender het niet zo bedoeld had.

Laat een reactie achter

Reactie