in Dagelijks

Kübler-Ross Model

De in 2004 overleden psychiater Elisabeth Kübler-Ross is bekend geworden door het door haar bedachte rouwverwerking model. Ze definieert in dat model 5 fasen van rouw:

  1. Ontkenning
  2. Woede
  3. Onderhandelen
  4. Depressie
  5. Aanvaarding

Iedereen zal deze fases wel herkennen. Die herkenning gecombineerd met de behapbaarheid van deze theorie hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de popularisering van dit model. Want het Kübler-Ross model is inmiddels een algemeen bekend raamwerk (géén wetenschappelijke theorie) om over rouw na te denken. En er zijn veel grafiekjes van op internet te vinden.

Al snel bleek dat de door Kübler-Ross beschreven fasen ook van toepassing was op theorie van verandermanagement, bekend vanuit het bedrijfsleven. Bedrijfsveranderingen (overnames, reorganisaties etc.) zijn vaak ook uit te drukken in deze zelfde fases met als gevolg dat het ook hier vaak toegepast wordt als raamwerk.

Maar dat is niet vreemd want rouw is een menselijke reactie op verandering en bedrijven bestaan uit mensen en kenmerken zich door verandering.

Als het gaat om rouwverwerking wordt er vaak bij gezegd dat deze fasen niet voor iedereen even intensief zijn en ook de volgorde kan verschillen. Want uiteindelijk verwerkt iedereen rouw op zijn eigen manier.

Laat een reactie achter

Reactie