in Dagelijks

Urk EP2024 exitpoll

De uitslagen van de Europese Parlementsverkiezingen voor Urk worden officieel pas (na) dit weekend bekend gemaakt.

Het tellen van de stemmen is echter openbaar en conform Artikel N 8a van de Kieswet lid 2 worden bij de telling aanwezige personen op de hoogte gesteld van de aantallen na telling. Wat hier volgt is dus de uitslag voor één stembureau uit Urk.

Dit zijn dus geen officiële of totale uitslagcijfers.

Deze moeten nog vastgesteld worden door het zgn. gemeentelijk stembureau.

Deze cijfers kun je daarom het beste lezen als een exitpoll. Waarbij de echte uitslagen ook nog moeten worden vastgesteld en die zullen nog iets afwijken.

Update: inmiddels zijn het wel de echte cijfers! Overal waar exitpoll staat kun je ook ‘uitslag stembureau 4’ lezen.

De cijfers

Het eerste wat opvalt is dat de opkomst fors hoger lijkt te liggen dan 5 jaar geleden (51,3%), in 2024 gaat dit voor Urk richting de 60%.

Aangezien Urk meestal trouw stemt, is dit voor Urk wel laag te noemen. Deze verkiezingen leven het minst op Urk.

De uitslag

In de tabel de percentages van 2024 (van dus één enkel stembureau) naast de totale, daadwerkelijke percentages van eerdere relevante verkiezingen.

EP2024ExitpollTK2023PS2023EP2019
SGP59%54%48%40%71% (+CU)
PVV14,1%17%26%7%4,6%
BBB7,4%9%5%29%
CU7,6%9%4%8%71% (+SGP)
CDA4,6%4,5%4%4%6,4%
FvD3,5%3%4%5%15%
NSC1,1%1%6%
Update met daadwerkelijke cijfers op 10-6-2024. Opkomst was 60%.

Snelle feiten

  • SGP en CU trokken 5 jaar geleden nog samen op en leveren nu samen ongeveer 10% in
  • PVV groeit flink tov de laatste EP verkiezing, maar levert bijna 10% in tov de Tweede Kamer verkiezing
  • CDA is weinig van over
  • NSC doet bijna niets
  • BBB groeit ook tov die verkiezing, maar zit nog lang niet op het niveau van de Provinciale Staten verkiezing van 2023

Urker kandidaten

Urk had 5 kandidaten op de verschillende lijsten. Bekijk ze hier.

Uitgedrukt in percentages t.o.v. van het partijtotaal deden ze het als volgt.

KandidaatPercentage tov partijtotaal
Johan van Slooten (CDA plek 13)34%
Daniël Post (NSC plek 14)*42%*
Johanna Koffeman-Kramer (CU plek 4)83%
Nathanaël Middelkoop (SGP plek 6)39%
Anja Keuter (BBB plek 11)67%
*De absolute aantallen zijn hier zo laag dat dit cijfer waarschijnlijk niet betrouwbaar is

De conclusie hier is vooral dat de vrouwen het beter doen dan de mannen!

Conclusie

Anders dan de opkomst, zijn er geen grote verrassingen. Urk heeft een moeizame relatie met Europa. Dat is niet zonder reden. En, dat is terug te zien is het stemgedrag. Ruim meer dan de helft koos voor SGP. Die campagne voerden met de slogan: Stem christelijk. Rem Europa. En ze winnen, zoals verwacht, dik op Urk.

Gevolgd door de PVV die ook bekend staat als een anti-Europa partij. Dat de PVV wel veel lager scoort dan de laatste verkiezing van november, lijkt eenvoudig te verklaren doordat deze partij sowieso dus niet veel met Europa op heeft. En deze kiezer komt simpelweg minder stemmen? Echter landelijk geldt dat beeld niet als we de exitpolls mogen geloven. Het verschil in stemmen bij deze en de laatste verkiezingen, ging op Urk deze keer dus naar SGP en een beetje CU.

Voor FvD zou je ook kunnen zeggen dat deze kiezer niet veel op heeft met Europa, en daarom niet op komt dagen. Maar de conclusie is hier eerder dat Urk wel is genezen van de FvD. Die partij is klaar op Urk.

De BBB stond in 2019 nog niet op het stembiljet en pakt nu 9%. Wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van november. Maar zoals hierboven ook al staat, ruim een jaar geleden was dit nog bijna 30%.

Voor CU kun je stellen dat dit een verbetering lijkt tov de laatste Tweede Kamerverkiezing. Maar het is nog steeds zeer mager vergeleken met wat deze partij ooit was. En landelijk is het natuurlijk helemaal een drama voor de CU doordat ze hun enige zetel kwijt lijken te zijn.

Het CDA kwakkelt ook al jaren op Urk, terwijl Urk vroeger toch echt CDA bolwerk genoemd kon worden. En het is nog steeds een huidige coalitiepartij in de gemeenteraad. Maar bij alle andere verkiezingen op Urk blijft het CDA de laatste jaren steeds fors achter. Landelijk lijkt deze partij wel weer een heel klein beetje leven te krijgen, en als dat doorzet zal Urk ook wel weer kunnen aanhaken.

De conclusie van 2024 is vooral: geen verrassingen, Urk stemt rechts. En dat rechts komt in twee smaken: conservatief rechts (SGP) of radicaal rechts (PVV). Waarbij de eerste toch nog steeds meer dan drie keer zo groot is als de tweede.

Laat een reactie achter

Reactie

  • Gerelateerde content per tag