in Dagelijks

Wat is kunst?

Kunst is dat wat niet in de natuur is.

Kunst is iets gevaarlijks doen met stijl (Charles Bukowski).

Kunst is alles waar je mee kan wegkomen (Kevin Kelly).

Kunst heeft als doel ons het leven en de dingen zo te tonen als zij in werkelijkheid zijn. Zij moet de natuur der dingen ‘ontsluieren’ door ‘de mist die hen doorgaans aan het zicht onttrekt weg te nemen’ (Arthur Schopenhauer).

Een kunstwerk is een poging tot ‘onverborgenheid’, een brug tussen wil en zijn (Martin Heidegger).

Kunst drukt het wezen der dingen uit – maar dit is niet iets dat bestaat, geen ding binnenin het ding; het is iets dat gebeurt.

Kunst gebeurt.

Kunst is je mond houden.

Laat een reactie achter

Reactie