in Dagelijks

Briefje van Machiavelli

In 1513 schreef Machiavelli een brief aan Francesco Vettori. Die kun je hier lezen (in het Engels). Het is een van zijn bekendste brieven.

Hij bespreekt verschillende aspecten van politiek en zijn leven in ballingschap. Hij reflecteert op zijn ervaringen en observaties, en biedt inzichten in de menselijke aard, machtsdynamiek en de uitdagingen van bestuur.

Eén zin sprong er voor mij uit.

Het is een zin waarin Machiavelli, Dante aanhaalt:

And because Dante says that no one understands anything unless he retains what he has understood, I have jotted down what I have profited from in their conversation.

Wie schrijft die begrijpt.

Ik wil hier wat over zeggen!

Reactie