in Dagelijks

Natuurwetten

Vorige week las ik het volgende gedachten experiment.

Stel, dat er buitenaards leven zou zijn, miljarden kilometers van ons vandaan. En misschien zou dat buitenaardse leven wel bestaan uit intelligente wezens, maar zijn ze blauw van kleur, hebben ze 5 armen, en 10 paar ogen, en zweven ze allemaal iets boven de grond vanwege de zwaartekracht op hun planeet.

Met andere woorden: het zou een hele andere wereld zijn dan de onze.

Maar stel nou dat deze intelligente wezens ook wiskunde of natuurkunde zouden bestuderen.

De wetten die ze vast zouden stellen zouden EXACT dezelfde zijn als de onze. Zolang ze in ons universum leven hebben ze nog steeds te maken met dezelfde natuurwetten als de onze. Wij zouden hun formules kunnen begrijpen en zij de onze.

Toch goed om te beseffen dat sommige dingen altijd waar zijn.

Ik wil hier wat over zeggen!

Reactie