in Dagelijks

Steve Jobs de filosoof

Steve Jobs zei — in die hele bekende speech — dat dogmatiek het resultaat is van andermans denken. Hij zei dit met de gedachte dat je je daar dus niet teveel door moet laten leiden, maar vooral ook zelf moet nadenken.

Tevens wenste Steve Jobs — in dezelfde hele bekende speech — ook iedereen toe: ¨Stay Hungry, Stay Foolish¨. En dit kun je vertalen als: altijd nieuwsgierig blijven en altijd vragen blijven stellen. Blijven onderzoeken.

En zonder dat Jobs het wellicht wist, zei hij op deze manier precies iets wat Betrand Russell ook ooit gezegd heeft, zij het in een andere vorm.

Bertrand Russell stelde dat dogmatiek en scepticisme beide vormen van absoluut denken zijn. Dogmatiek stelt iets volledig te weten (kennis) terwijl de scepticisme een levenshouding is die stelt niets te weten (onwetendheid) en nergens wat over denkt te kunnen weten.

Het antidotum voor deze twee vormen van absoluut denken ligt volgens Russell in filosofie. Filosofie rekent namelijk af met zekerheden, de zekerheid van zeker weten (dogmatiek) of de zekerheid van niets — willen — weten (niet hungry).

Wat Jobs dus ook had kunnen zeggen, en eigenlijk zei: blijf filosoferen.

Laat een reactie achter

Reactie