in Dagelijks

Wie is er nou tegen slavernij?!

Er is een bekend Twitter draadje van Princeton professor Robert George waar ik wel eens aan denk.

Ik zet hier de vertaling neer om het breder bekend te maken. Het draadje gaat zo:

Soms vraag ik studenten wat hun standpunt over slavernij zou zijn geweest als ze wit waren geweest en vóór de afschaffing in het Zuiden hadden gewoond. Raad eens? Ze zouden allemaal abolitionisten zijn geweest! Ze zouden zich allemaal dapper hebben uitgesproken tegen de slavernij en er onvermoeibaar tegen hebben gewerkt.

Dit is natuurlijk onzin. Slechts de kleinste fractie van hen, of van ons, zou zich tegen de slavernij hebben uitgesproken of een vinger opsteken om de slaven te bevrijden. De meesten van hen – en wij – zouden meegegaan zijn. Velen zouden het slavensysteem hebben gesteund en er graag van hebben geprofiteerd.

Dus ik antwoord door te zeggen dat ik hun beweringen zal waarderen als ze het volgende kunnen aantonen: dat ze door hun leven vandaag te leiden zijn opgekomen voor de rechten van impopulaire slachtoffers van onrecht wiens menselijkheid wordt ontzegd, en waar ze zo gedaan wetende:

  • Dat het hen impopulair zou maken bij hun leeftijdsgenoten
  • Dat ze zouden worden verafschuwd en belachelijk gemaakt door machtige, invloedrijke individuen en instellingen in onze samenleving
  • Dat ze door veel van hun vrienden in de steek zouden worden gelaten
  • Dat ze gemene namen zouden worden genoemd
  • Dat ze het risico lopen om waardevolle professionele kansen te worden ontzegd als gevolg van hun morele getuigenis.

Kortom, mijn uitdaging is om te laten zien waar ze risico’s voor zichzelf en hun toekomst hebben gelopen voor een zaak die vandaag de dag niet populair is in de elitesectoren van onze cultuur.

Ik wil hier wat over zeggen!

Reactie